Thành phố dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CPvề một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Hội Nông dân thành phố: Phát động phong trào các cấp Hội và hội viên nông dân toàn thành phố chung tay đẩy lùi dịch Covid – 19

Sở y tế thành phố: triển khai phun hóa chất khử trùng toàn thành phố phòng chống dịch COVID-19

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Văn bản số 2244/UBND-VX thực hiện đợt cao điểm phòng chống COVID-19

Thủ tướng chỉ thị quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo số 158/TB-UBND, ngày 26/3/2020 của Phó Chủ tịch UBND thành phố về tình hình hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ vào thành phố bằng đường bộ

Chỉ thị 26-CT/TU, ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng: Một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thường trực Thành ủy họp trực tuyến với các địa phương về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Hội Nông dân thành phố: Phát động đợt thi đua chào mừng các sự kiện đặc biệt năm 2020; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua