Công văn số 245-CV/TU, ngày 18/7/2021 về việc thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Kế hoạch tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 1239-CV/HNDT, ngày 06/07/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI

Công điện số 05/CĐ-CT, ngày 06/07/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phòng chống áp thấp nhiệt đới và bão

Công điện khẩn số 04/CĐ-CT, ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Công văn số 1238-CV/HNDT, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thành phố

Công văn số 1224-CV/HNDT, ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc triển khai hưởng ứng cuộc thi viết bài chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công văn số 1225-CV/HNDT, ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc chuẩn bị nội dung cho hội nghị "Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối thoại với nông dân Hải Phòng"

Công văn số 1226-CV/HNDT, ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tham gia giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng

Quyết định số 286-QĐ/HNDT, ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị "Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối thoại với nông dân Hải Phòng" và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu chuẩn OCOP của Hội Nông dân thành phố năm 2021
Thời tiết, 19
Thời tiết Thành phố Hải Phòng
+32

Cao: +33° Thấp: +27°

Độ ẩm: 64%

Gió: ESE - 11 KPH

Thời tiết London
+29

Cao: +29° Thấp: +20°

Độ ẩm: 43%

Gió: E - 14 KPH

Thời tiết New York
+30

Cao: +30° Thấp: +23°

Độ ẩm: 52%

Gió: WSW - 22 KPH